Sağlam Temeller İnşa eder

Faaliyet Alanı

Şehirleşmeye bağlı olarak kule inşaatlarının yapılması ile fore kazık yetersiz kalmıştır. Zira, yapı geometrisine göre 20-30 katı aşan yapılarda temel altında oluşan gerilme fore kazık...

Daha Fazlası İçin

Makina Parkı

Granüler gevşek zemin koşullarında zemin güçlendirme amacıyla yapılır. Uygulama sonrasında zemindeki sıkılık kontrol edilerek hedeflenen zemin iyileştirmesi kontrol edilmelidir.

Daha Fazlası İçin